مدیریت صنعت و تولید

جزوات آموزش مدیریت صنعت و تولید، مهندسی صنایع

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه خوانندگان و بازدیدکنندگان محترم:
از مراجعه کنندگان محترم خواستارم 


با ارسال نظرات و پیشنهادات خود برای هرچه پربار تر کردن این وبلاگ کمک کنند

تاریخ ارسال: یکشنبه 4 اسفند 1392 ساعت 13:37 | چاپ مطلب 1 نظر

- شرایط و ویژگی های انبارهای مواد شیمیایی و سموم


شرایط و ویژگی های انبارهای مواد شیمیایی و سموم

فهرست مطالب این موضوع عبارت است از...

مکان و طراحی ساختمان انبار

انبارداری سموم و مواد شیمیایی

مکان و طراحی ساختمان انبار

انبارداری سموم و مواد شیمیایی

سیستم ثبت سموم و مواد شیمیایی در انبار

لینک دانلود: جزوه شرایط و ویژگی های انبارهای مواد شیمیانی و سموم


تاریخ ارسال: دوشنبه 13 بهمن 1393 ساعت 14:13 | چاپ مطلب 2 نظر

- دستورالعمل فضا و تاسیسات آزمایشگاه


دستورالعمل فضا و تاسیسات آزمایشگاه

فهرست مطالب این جزوه عبارت است از...

انتخاب محل تاسیس آزمایشگاه های مراکز تحقیقات

مساحت و فضای آزمایشگاه ها

شرایط فیزیکی و تاسیسات ساختمان

طراحی و تخصیص فضا در آزمایشگاه

فضای کاری

فضای تجهیزات

فضای انبارش

فضای پشتیبانی

میز بندی و مبلمان آزمایشگاه

ایمنی در فضای آزمایشگاه

سیستم تهویه

سیستم روشنایی

لینک به صفحه دانلود: دستور العمل فضا و تاسیسات آزمایشگاه


 

تاریخ ارسال: دوشنبه 13 بهمن 1393 ساعت 09:33 | چاپ مطلب 0 نظر

- تاثیرات سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیره تامینبررسی تاثیرات سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) در زنجیره تامین با استفاده از مدل ریاضی


فهرست مطالب این جزوه عبارت است از...


چکیده

شماتیک یک زنجیره تامین سنتی

شماتیک یک زنجیره تامین نوین (VMI)

ساختار مدل

فرضیات

نمادهای مورد استفاده

حالت یک تامین کننده و یک خریدار

مقایسه دو سیستم سنتی و سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده

درصد اختلاف هزینه موجودی کل زنجیره

نسبت مقدار تولید تامین کننده بعد از اجرای VMI به مقدار تولید تامین کننده قبل از اجرای VMI

حالت یک تامین کننده و دو خریدار

تهیه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری DSS

نتیجه گیری


لینک به صفحه دانلود: بررسی تاثیرات سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) در زنجیره تامین با استفاده از مدل ریاضی 

تاریخ ارسال: یکشنبه 16 شهریور 1393 ساعت 15:04 | چاپ مطلب 0 نظر

- کایزنجزوه آموزشی کایزن 


فهرست مطالب این جزوه عبارت است از...


مقدمه

مفاهیم کایزن

فلسفه کایزن

انتظارات کایزنی

مدل مدیریتی کایزن

هدف از تغییر: بهبود مستمر بهره وری سازمانی

گام های سه گانه ی کایزن

دسته بندی تایی چی اوهنو از مودا

انواع مختلف موداها (اتلاف ها)

چتر کایزن

رویکرد تحول سازمانی

ویژگی های کایزن و نوآوری

روش های ایجاد کایزن

اصول دمینگ

گمبا کایزن

گمبا چیست

فواید گمبا

پنج قانون طلایی در مدیریت گمبا

مدیریت و گمبا

اصول بیست گانه مدیریت در کایزن

مراحل اجرای گمبا کایزن

منافع ناشی از کایزن چیست

اهداف کایزن

مبانی پایه اجرای کایزن


لینک به صفحه دانلود: جزوه آموزشی کایزن 


تاریخ ارسال: یکشنبه 16 شهریور 1393 ساعت 09:28 | چاپ مطلب 0 نظر

- الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی موجودی با ارسال مستقیمالگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم (VMI)


فهرست مطالب این مقاله عبارت است از...


چکیده

مقدمه

VMI

مدل ریاضی

الگوریتم بهینه­سازی گروه ذرات پیشنهادی

نحوه نمایش ذرات

تولید جواب­های اولیه

محاسبه مقادیر شایستگی

ایجاد همسایگی تصادفی ذرات

بهبود همسایگی ذرات

تشکیل و بهنگام­سازی مجموعه مرجع (RSet)

متنوع­سازی ذرات

جستجوی محلی

نتایج محاسباتی

چگونگی ایجاد مسایل نمونه

مفروضات و پارامترهای الگوریتم­ها

نتایج عددی

تحلیل حساسیت

نتیجه­گیری


لینک به صفحه دانلود: الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی موجودی با ارسال مستقیمتاریخ ارسال: شنبه 15 شهریور 1393 ساعت 18:09 | چاپ مطلب 0 نظر

- مدیریت موجودی توسط فروشنده و حل آن با الگوریتم فرا ابتکاری آنیل شبیه سازی شده


ارایه مدل موجودی با رویکرد مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) و حل آن با الگوریتم فرا ابتکاری آنیل شبیه سازی شده


 فهرست مطالب این مقاله عبارتند از...

چکیده

مقدمه

مرور ادبیات

نماد ها و فرض های مساله

مدل

هزینه کل خرده فروش ها

هزینه سفارش کالا برای فروشنده

هزینه نگهداری فروشنده در یک دوره

متوسط هزینه سالیانه نگهداری

هزینه سفارش کالا برای انبار

هزینه نگهداری کالا در انبار

الگوریتم حل

الگوریتم آنیل شبیه سازی SA

تنظیم پارامتر

روش تاگوچی

نتیجه و زمینه تحقیق برای آینده

مراجع 


لینک به صفحه دانلود: مدل موجودی با رویکرد مدیریت موجودی توسط فروشنده و حل آن با الگوریتم فرا ابتکاری آنیل شبیه سازی شده


تاریخ ارسال: شنبه 15 شهریور 1393 ساعت 18:04 | چاپ مطلب 0 نظر

- سر و صدا و اثرات آن بر سلامت انسان


سر و صدا و اثرات آن بر سلامت انسان


فهرست مطالب این جزوه عبارت است از...


سر و صدا

اهمیت موضوع

طیف اصوات

ویژگی های فیزیولوژیک امواج صوتی

اثر سر و صدا بر سلامتی انسان

تغییر آستانه شنوایی

کم شنوایی ناشی از سر و صدا

شدت سر و صدا

مدت تماس با سر و صدا

اثرات دیگر سر و صدا بر سلامتی انسان

رابطه وزوز گوش و سر و صدا

قدرت شنوایی بر حسب شدت صوت

راه های کاهش و کنترل صدا

پرسخ و پاسخ استفاده از گوشی ایمنی

هر چند گاه باید سیستم شنوایی آزمایش شود؟

چگونه می توان گفت یک محیط پر سر و صداست و حضور در آن باعث کم شنوایی می شود؟

آیا استفاده از پلاک، برای کنترل سر و صدا به پرده گوش آسیب می رساند؟

آیا با رشد سن، شنوایی کاهش نمی یابد؟

در صورتی که تماس با سرو صدا با شدت زیاد ادامه یابد چه خواهد شد؟

آیا کری شغلی قابل درمان است؟

اثر سمی داروها بر سیستم شنوایی

کنترل مدیریتی


لینک دانلود: جزوه سر و صدا و اثرات آن بر سلامت انسان 

تاریخ ارسال: شنبه 8 شهریور 1393 ساعت 10:46 | چاپ مطلب 0 نظر

- ایمنی و اصول ارگونومی در حمل دستی بار


اصول ارگونومی در حمل دستی بار

 

فهرست مطالب این جزوه عبارت است از.....


ارگونومی چیست

اهمیت موضوع حمل بار

حمل و جابجایی بار در محیط کار

اصول حمل دستی بار

ارتفاع مناسب برای حمل بار

طراحی ارگونومییک بست ها

انواع تجهیزات و وسایل کمکی برای جابجایی مواد

1 – مسیرهای حرکت را خط کشی کرده و همیشه پاک نگاه دارید.

2 – راهروها و مسیر های حمل و نقل را به اندازه کافی برای حرکت دو طرفه عریض کنید.

3 – استفاده از سطح شیب دار به جای پله

5 – محل کار را طوری آرایش دهید که نیازی به حمل و نقل مواد به حداقل برسد.  

6 -  برای جابجایی مواد از وسایل چرخدار استفاده کنید.

7 – برای کم کردن حمل و نقل دستی بار، از قفسه های چند طبقه در نزدیکی محل کار استفاده کنید.

8 – برای بلند کردن، پایین آوردن و جابجایی چیزهای سنگین، از وسایل مکانیکی استفاده کنید .

9 – وقتی مواد با دست جابجا می شوند، اختلاف سطح را از بین برده و یا به حداقل برسانید.

10 – حمل بار دستی (بلند کردن و پایین آوردن بار)

11 – حمل دستی بار بصورت گروهی.

12 - حمل و نقل و جابجایی بشکه ها.

13 – حمل و نقل و جابجایی سیلندرهای گاز.

14 – حمل و نقل بار بصورت گروهی.

15 – استفاده از تجهیزات مکانیکی در جابجایی  بار.

16 – چه نوع تجهیزات مکانیکی را در جابجایی بار، باید مورد استفاده قرار داد.

17 –استفاده از تجهیزات مکانیکی در جابجایی بار


لینک به صفحه دانلود: جزوه ایمنی و اصول ارگونومی در حمل دستی بار
 

 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 5 شهریور 1393 ساعت 10:13 | چاپ مطلب 0 نظر

- اثر شلاقی در مدیریت زنجیره تامین


اثر شلاقی در مدیریت زنجیره تامین 


فهرست مطالب این موضوع عبارتند از....


1 - زنجیره تامین:

2 - متغیرهای تصمیم در مدیریت زنجیره تامین

3 - ساختار زنجیره تامین

4 - اثر شلاقی چرمی

5 - علل اثر شلاق چرمی

6 - اقدامات متقابل برای اثر شلاق چرمی


لینک به صفحه : اثر شلاقی در مدیریت زنجیره تامین
تاریخ ارسال: جمعه 20 تیر 1393 ساعت 09:29 | چاپ مطلب 0 نظر

- پیش بینی تقاضای متلاطم بر اثر شلاقی در زنجیره تامین


مقاله تأثیر سیستم پیش­بینی تقاضای متلاطم بر اثر شلاقی در زنجیره تأمین:

 یک رویکرد مقایسه­ای

 

چکیده مقاله:

یک مبحث مهم در مدیریت زنجیره تأمین، پدیده اثر شلاقی است. این مهم بیانگر افزایش تغییرپذیری تقاضا طی حرکت در طول زنجیره می‌باشد. در این مقاله تأثیر چندین روش کلاسیک و هوشمند در فرایند پیش­بینی تقاضای متلاطم، در وقوع پدیده اثر شلاقی بررسی می­شود. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که شبکه­های عصبی در مقایسه با روش­های معمول کلاسیک همچون روش هموارسازی نمایی با توجه به رفتار غیرخطی، نوسانی و حتی آشوبی تقاضای متلاطم، توان بیشتری در مدل‌سازی و پیش­بینی این رفتار دارند. در انتهای مقاله به کمک یک مثال عددی، کاربرد بهره­گیری از شبکه­های عصبی در پیش­بینی تقاضای متلاطم، در کاهش موفقیت آمیز پدیده اثر شلاقی به تصویر در آمده است.


فهرست مطالب این مقاله عبارت است از...


مقدمه

پیش بینی

روش های کلاسیک پیش بینی

روش هموارسازی نمایی

روش کراستون

روش سینتتوس

روش های هوشمند در پیش بینی تقاضای متلاطم

شبکه های عصبی

شبکه های عصبی بازگشتی

داده ها

خروجی سیستم های پیش بین مختلف

روش نایو

روش هموارسازی نمایی

روش سینتتوس

شبکه های عصبی

انتخاب معیار خطا

سنجه اثر شلاقی

نتیجه گیری

منابع

 

لینک به صفحه دانلود: مقالهتأثیر سیستم پیش­بینی تقاضای متلاطم بر اثر شلاقی در زنجیره تأمین 

تاریخ ارسال: جمعه 13 تیر 1393 ساعت 09:57 | چاپ مطلب 0 نظر

- مدیریت فروشجزوه پاور پوینت مدیریت فروش


فهرست مطالب این جزوه عبارتند از...

   جهت گیری شرکت ها در مورد فروش و بازاریابی

       1 – جهت گیری تولید مدارانه

       2 – جهت گیری محصول مدارانه

       3 – جهت گیری فروش

       4 – جهت گیری بازاریابی

       5 – جهت گیری مشتری گرایانه

       6 – جهت گیری بازاریابی اجتماعی

   مفهوم بازاریابی همگانی

   تفاوت های اساسی دیدگاه و فلسفه های فروش و بازاریابی

   تفاوت مفاهیم فروش و بازاریابی

   بروشور تبلیغاتی شرکت

   نقش کارکنان در بازاریابی خدمات

   تفاوت نظریه و قانون یا اصل در بازاریابی خدمات

   بازاریابی جهانی – محلی Glocal Marketing

   ویژگی های روابط با مشتریان

   ویژگی های سازمان مشتری گرا

   اصول اساسی CRM

   اهداف CRM

   ویژگی های خدمات و نقش و اهمیت کارکنان

   ارزیابی خدمات و کالاها

   ابزارهای ارزیابی خدمات

   شش دستور طلایی برای خدمت به مشتری

   نیروهای تغییر دهنده مدیریت خدمات

   تماس مشتری با سازمان های خدماتی

   هزینه های خدمات

   مدل دکتر کانو

   مدل سروکوال

   تقسیم بندی بازارها، انتخاب بازار هدف و جایگاه یابی

   بازاریابی هدفمند

   نقش های مختلف فروشندگان در جامعه

   افسانه های فروش

   ویژگی های شخصیتی فروشندگان

   وظایف و مسئولیت های فروشندگان

   هنر ترغیب

   چه وقت بایستی از منطق استفاده شود

   مشتری یابی

   ارزشیابی مشتریان احتمالی

   برنامه ریزی ملاقات های فروش

   مصاحبه های فروش

   اهداف مصاحبه های فروش

   استراتژی هی زیر بنای مصاحبه

   راهبردهای فروش موقعیتی

   استفاده از ابزارهای کمکی فروش

   برخورد با موضوع رقابت

   ارائه پیشنهاد های فروش رسمی و مکتوب

   پاسخگویی به ایرادات و اعتراضات مشتریان

   استراتژی های پاسخگویی به ایرادات خریداران

   انواع ایرادهای مرتبط با تصمیم گیری های خرید

   ارائه دلایل کافی برای خرید فوری

   نهایی نمودن فروش و اخذ سفارش

   روش های کلی نهایی نمودن فروش

   روش های متعارف نهایی نمودن فروش

   علائم خرید

   روش های سنتی نهایی نمودن فروش

   مدیریت امور مشتریان

   پیگیری های پس از فروش

   فعالیت های فروشندگان پس از هر فروش که بر روی روابط انها با مشتریان اثر می گذارد

   تمرکز در بازاریابی سنتی و بازاریابی رابطه مند

   ایجاد روابط دراز مدت با مشتریان

   مدیریت شکایت

   اهداف CCM

   اصول CCM

   تکمیل فرم شکایت به صورت حضوری، تلفنی، پستی و پست الکترونیک

   شکایت های دریافتنی به صورت حضوری یا تلفنی

   حل مشکل مشتری

   اقدامات پس از حل مشکل

   وظایف مدیریت شکایات مشتریان

   فرآیتند مدیریت مستقیم شکایت مشتریان

   اخد بازخور در مورد نتیجه رسید گی به شکایات از مشتری

   ساختار سازمانی مناسب

   جلب رضایت مشتریان

   چگونگی جلب رضایت مشتریان

   منابع نو آوری

   شناسایی ویژگی های مورد نظر مشتری

   نکات مورد توجه هنگام طراحی پرسشنامه

   گام های نمونه گیری

 

لینک به صفحه دانلود: جزوه Powr point مدیریت فروش 
تاریخ ارسال: یکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 08:49 | چاپ مطلب 0 نظر

- فلسفه بهبود مستمرجزوه PDF درک فلسفه بهبود مستمر


فهرست مطالب این مبحث عبارتند از


   نیاز به ایجاد تغییرات

   رضایت مشتری

   تصور غلط مدیریت در مورد کیفیت و بهره وری

   دیدگاه جدید نسبت به کیفیت و بهره وری

   برخی نظرات در مورد عیوب

   مدیریت برای کسب موفقیت بجای شکست

   چگونه نیاز به ایجاد تغییرات با فلسفه کلی مرتبط می باشد

   مفاهیم عملی

   تغییر نگرش ها

   تعریف کیفیت

   تشخیص و حذف موانع برای دست یابی به کیفیت

   کلیه پرسنل را در حرکت به سمت کیفیت درگیر نمائید

   دام های ممکن 


لینک به صفحه دانلود: جزوه PDF درک فلسفه بهبود مستمرتاریخ ارسال: شنبه 17 خرداد 1393 ساعت 17:45 | چاپ مطلب 0 نظر

- آشنایی و خودارزیابی با مدل تعالی EFQMجزوه کارگاه آموزشی آشنایی و خودارزیابی با مدل تعالی EFQM


فهرست مطالب 

  تاریخچه تعالی

  ساختار مدل تعالی EFQM 

  آشنایی با معیارها و زیر معیارهای مدل

  خوداریابی SELF Assessment

  منطق امتیاز دهی RADAR

  روند تکاملی مدل EFQM

  مدل EFQM توسط چه شرکت هایی بکار گرفته شده است.

  برخ از کاربردهای مدل تعالی EFQM

  ارزش ها و مفاهیم بنیادین

  ساختار مدل تعالی

  توانمند سازها

  ساختار توانمند سازها

  معیارها و زیرمعیارهای مدل

  رهبری (Leadership)

  خط مشی و استراتژی (Policy and Strategy)

  ارتباط و تعامل معیارهای فرعی

  کارکنان (People)

  شرکاء تجاری و منابع (Partnerships & Resources)

  فرآیند ها (Processes)

  ارتباط و تعامل معیارهای فرعی

  نتایج مشتریان (Customer Results)

  نتایج کارکنان (People Results)

  نتایج جامعه (Society results)

  نتایج کلیدی عملکرد (Key performance results)

  ارتباط توانمند سازها و نتایج

  خود ارزیابی (Self Assessment)

  مزایای خود ارزیابی

رویکردهای خود ارزیابی

رویکرد پرسشنامه ای (Questionnaire Approach)

رویکرد کارگاهی (Workshop Approach)

رویکرد استفاده از پروفرما (Proforma Approach)

رویکرد شبیه سازی جایزه (Award Simulation Approach)

کاربرد رویکردهای مختلف خود ارزیابی

منطق امتیازدهی RADAR

منطق رادار (Radar Logic)

رویکرد (Approach)

جاری سازی (Deployment)

ارزیابی و بازنگری (Assessment and Review)

تواندمند سازها: رویکردها، جاری سازی، ارزیابی و بازنگری


لینک به صفحه دانلود: جزوه PDF کارگاه آموزشی آشنایی و خودارزیابی با مدل تعالی EFQM
 

تاریخ ارسال: شنبه 17 خرداد 1393 ساعت 14:30 | چاپ مطلب 0 نظر

- تحلیل مدل کنترل موجودی، مقدار اقتصادی تولید با دریافت های چند گانهتحلیل مدل کنترل موجودی "مقدار اقتصادی تولید" با دریافت های چند گانه


فهرست مطالب این موضوع عبارتند از...


1 – مقدمه، تعریف و مدل سازی مسئله

2 – پارامتر های مسئله و نمودار موجودی

3 – محاسبه هزینه

4 – فرموله کردن مسئله

5 – الگوریتم حل

6 – مثال عددی و نتیجه گیری


لینک به صفحه دانلود: کنترل موجودی مقدار اقتصادی تولید با دریافت های چندگانهتاریخ ارسال: جمعه 16 خرداد 1393 ساعت 11:28 | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 31 )
   1      2     3   >>
صفحات